Filmer & Spel

Filmer och Spel om och för mångfald och jämställdhet i arbetslivet

filmerspel

Öppna upp!

Visions utbildning "Öppna upp - Homo, Bi, Hetero eller trans på jobbet", se den här http://webapp.vision.se/oppnaupp/

 

Vem bestämmer var du passar in?

Filmer framtagna inom projektet "Spelar roll"- fotboll och utbildning i samverkan. Projektledare är Sofia B. Karlsson, som är sociolog och själv har idrottsbakgrund. Karolinska Institutet och AIK fotboll har initierat jämställdhetprojektet som är finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan.

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=3420&a=100791&l=sv

Var fick du luft ifrån? Om härskartekniker

Var fick du luft ifrån? Om härskartekniker. Fritzes Offentliga Publikationer, Stockholm.

Så kan det vara

Så kan det vara – en spelfilm framtagen inom RFSL:s projekt Barn i regnbågsfamiljer. Filmen vänder sig till personal inom förskolan. Film samt handledningsmaterial kan beställas via RFSL:s hemsida www.rfsl.se/regnbagsfamiljer

Svensk tillgänglighet - fyra filmer

Utbildningarna är framtagna av Svensk Tillgänglöighet tillsammans med Projektstöd Tillgänglighet. Filmerna finns i tre versioner: standard, textad och teckentolkad. Utbildningarna handlar om Normkritik, strategisk arbetsmiljöarbete, Psykisk ohälsa och FN-konventionen gällande funktionsnedsättningar. Se utbildningarna, filmerna här http://www.svensktillganglighet.se/utbildningsfilm.html

Snacka om mångfald

Snacka om mångfald. Nätverket Framtidsskapet, Uppsala kommun.

Scener ur ett arbetsliv – en film om att förebygga etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Rådet för Integration, 2003. Se

Scener ur ett arbetsliv – en film om att förebygga etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Rådet för Integration, 2003. Se http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=4302

Rätt man på rätt plats – en film om mångfald i arbetslivet

Rätt man på rätt plats – en film om mångfald i arbetslivet., Prevent, Stockholm.

Mångfald i arbetslivet, GR- Göteborgsregionens kommunalförbund.

Mångfald i arbetslivet, GR- Göteborgsregionens kommunalförbund.

Mångfald eller enfald – så diskrimineras jobbsökande.

Mångfald eller enfald – så diskrimineras jobbsökande. Två dokumentärer om rekrytering gjorda av Folke Rydén.Den första filmen fokuserar på arbetssökande och den andra på rekryterarna. Båda kan ses på webben.

http://www.paraplyprojektet.se/fakta/paraplyprojektets-tv-dokumentar-titta-nu-----sa-diskrimineras-jobbsokande/&tag=&tag2=bok

Machofabriken- skapa debatt i klassen om killar, I materialet ingår bland annat 17 korta filmer och interaktiva övningar.

Machofabriken, är ett utbildningsmaterial som är utformat för att skapa debatt i klassen. I materialet ingår bland annat 17 korta filmer och interaktiva övningar. De frågor som bl.a. diskuteras är ; Vad är det att vara kille idag? Vilka föreställningar om manlighet förväntas man leva upp till? Hur påverkas unga tjejer? Hur kommer det sig att vårt samhälle är så präglat av denna manlighet och viktigast av allt: går det att förändra? Det går att ta del av materialet och läsa mer på www.machofabriken.se

KRUS webbutbildning Jämställdhet och genus

Jämställdhet och genus. Känner du kraft och mod att bidra till förändring? I KRUS webbutbildningen får du kunskap om jämställdhet och genus samt introducerats för några praktiska verktyg för hur arbetet för jämställdhet kan organiseras. Webbutbildningen Jämställdhet och genus har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Kvinnors Karriärutveckling i staten. Utbildningen ska öka kunskap om jämställdhet, främja arbetet med jämställdhetsintegrering samt skapa diskussion om de normer och föreställningar som idag finns om kvinnor och män. Utbildningen omfattar frågeställningar om hur jämställdhetsarbete kan genomföras såväl i ett verksamhets- som arbetsgivarperspektiv. Läs mer om utbildningen här. 

Jämställdhet i laen (snarare "icke-jämställdhet)

"Jämställdhet i lagen" (snarare "icke-jämställdhet") www.youtube.com/watch?v=nyIuXavIzOk

"Jämställdhet i lagen (Del 2)" www.youtube.com/watch?v=hv56uSTg-Rw

Härskartekniker - 5 scener

Fem scener om fem härskartekniker av Allt om Jämställdhet. Se filmerna här.

Handisam - Anställningen, Delaktighet, Tillgänglighet, Se kompetensen

Anställningen, Delaktighet, Tillgänglighet och Se kompetensen - fyra kortfilmer med fokus på tillgänglighet i arbetslivet framtagna av myndigheten Handisam. Samtliga filmer kan beställas från Handisam eller laddas ner via deras hemsida  http://www.handisam.se/Publikationer-och-press/Informationsmaterial/Oka-tillgangligheten-nu/Tillganglighetsfilmer/

Gud har 99 namn

Gud har 99 namn. Programserie från Utbildningsradion. Stockholm, 1997.

(Finns att låna på vissa bibliotek samt från Utbildningsradion)

Fördomar – om etnisk diskriminering

Fördomar – om etnisk diskriminering. Prevent, Stockholm.

För en jämställd skola - fyra filmer om jämställdhet i skolan

Att arbeta aktivt med jämställdhet är en del av skolans uppdrag. Men hur går vi från diskussion till praktiskt förändringsarbete?  fyra filmer presenterar jämställdhetskonsulten Kristina Henkel hur jämställdhet kan bli en del av skolans vardag. Filmerna bygger på olika teman.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/jamstalldhet/2.2808/2.2812/2.2745

Fritt Fram för en god arbetsmiljö, homo, bi och hetero på jobbet

Fritt Fram för en god arbetsmiljö, homo, bi och hetero på jobbet. NTG Fritt Fram, RFSL, 2007. Se www.frittfram.se

Framtidens arbetsgivare – mångfald inom byggindustrin, är det möjligt?

Framtidens arbetsgivare – mångfald inom byggindustrin, är det möjligt? Projektet Libra, Sveriges Byggindustrier, BYN mfl