Forskning

Forskning inom jämställdhet, genus och mångfald

forskning

Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet

 

Centrum för genusvetenskap är tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds Universitet.

REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

REMESO är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

MIM - Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

MIM - Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, forskningsinstitut på Malmö Högskola.

CEIFO - Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer.

CEIFO, är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, med övergripande uppgift är att bedriva forskning om internationell migration och etniska relationer, IMER.  

Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM)