Länkar

Länkar till organisationer m.m.

lankar

Webbplats för de nationella minoriteterna

Webbplats för de nationella minoriteterna samer, tornedalingar, judar, romer och sverigefinnar.Sametinget har på uppdrag av regeringen producerat en hemsida om de nationella minoriteterna och den nya språkreformen som träder i kraft från och med 1 januari 2010. Sametinget är också ansvarig för löpande uppdatering och underhåll.
Med minoritet.se vill vi skapa ett forum som på ett effektivt sätt sprider kunskap och information om Sveriges nationella minoriteter och minoritesspråk. Vi vill också underlätta utvidgningen av förvaltningsområdena för finska och samiska genom samlad och aktuell information och därmed stärka det språkliga revitaliseringsarbetet. Se www.minoritet.se/

Wikigender.org

Wikigender är ett projekt som initierats av OECD Development Centre för att främja utbytet av, och förbättra kunskapen om, jämställdhetsfrågor i ett globalt perspektiv. Se http://www.wikigender.org

www.levandehistoria.se

Forum för levande historia är en myndighet och kunskaps- och kulturinstitution vars uppdrag är att sprida kunskap och engagera kring frågor kopplade till bland annat mänskliga rättigheter, tolerans, folkmord och förintelsen.
http://www.levandehistoria.se/

www.mangkulturellasverige.se

Det Mångkulturella Sverige är ett nätverk som började i Malmö men sprider sig nu i hela Sverige. Vi representera personer oavsett kön, färg, ursprung eller religion och ser till att de tillsammans jobbar för ETT Sverige; Där alla kan bidra till en positiv utveckling av landet.
http://www.mangkulturellasverige.se/index.html

www.skl.se/web/Jamstalldhet.aspx

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder Sveriges kommuner, landsting och regioner expertkunskap, intressebevakning, stöd, service, utveckling och särskilda åtgärder inom sakfrågor som rör jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och kvinnofridsfrågor.
http://www.skl.se/web/Jamstalldhet.aspx