Länkar

Länkar till organisationer m.m.

lankar

Reducing the Stereotype Threat

En hemsida med forskning och fakta kring stereotyphotet och hur det kan reduceras.

http://www.reducingstereotypethreat.org/ 

Wikigender.org

Wikigender.org
Wikigender är initierad av OECD Development Centre för att
främja utbytet av, och förbättra kunskapen om
jämställdhetsfrågor i ett globalt perspektiv.

UNPD

UNPD
UNPD ligger under FN:s utvecklingsprogram och på dess hemsida finns information om jämställdhetsintegrering i flera europeiska och euroasiatiska länder såsom Vitryssland, Georgien, Turkiet och Makedonien. Se http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/overview.html

UN Women

UN Women the unitied Nations Entity for Gender Equality and the empowerment of women. All human development and human rights issues have gender dimensions. UN Women focuses on priority areas that are fundamental to women’s equality, and that can unlock progress across the board. See www.unwomen.org

Society for Human Resource Management Diversity Initiative
Norges barn – och jämlikhetsdepartementhär finns information om norsk officiell jämställdhetspolitik

Norges barn – och jämlikhetsdepartement
här finns information om norsk officiell jämställdhetspolitik
och om jämställdhetsintegrering i Norge.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet
I Nordiska ministerrådet samarbetar de nordiska länderna
bla om välfärd och jämställdhet.

NIKK

NIKK
NIKK tvärnordiskt kunskapscenter för genusforskning och jämställdhet.

Muslim voices
ITIM - Business Culture and International Management
Gender.no

Gender.no
En webbportal på engelska om offentligt jämställdhetsarbete,
genusforskning och könsuppdelad statistik i Norge.

FN:s sida Womenwatch om Jämställdhetsintegrering,
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)FRA driver forskning kring bl.a. integrations- och migrationsfrågor samt HBT-frågor.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
FRA driver forskning kring bl.a. integrations- och migrationsfrågor samt HBT-frågor.

Europeiska institutet för jämställdhet

Europeiska institutet för jämställdhet
-EU-myndighet som består av expertforum, styrelse och direktör.
Jämställdhetsintegrering är ett av institutets arbetsområden.

European Institute for Managing Diversity
Europaparlamentets hemsida om kvinnors rättigheter och jämställdhet
EU-kommissionen om jämställdhet

Läs om Eu-kommisionens arbete med jämställdhet på http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sv.htm

DiversityWorld.com
DiversityInc.com
Diversity News Online