Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Wilkinson, R., Pickett, K.
Jämlikhetsanden - därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Karneval förlag, Stockholm, 2011.
Wijma, B. m.fl.
Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar. Studentlitteratur, 210. ISBN: 9789144059501
Widell, G
Olikheter – människor i möten och relationer. Utvecklingsrådet, Stockholm, 2006.
Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., Linghag, S.
Det ordnar sig - teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, Lund, 2011
Uppsala universitet, Personalavdelningen Enheten för lika villkor
Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor

Uppsala, 2012. Text: Minna Salminen, Gabriella Fägerlind 

Udd, L.
Vi är alla unika och ändå mer lika än vi tror: en bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande. Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Stockholm, 2004.
Tema likabehandling, Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
Jämställda tjänster - en studie av jämställdhetsintegrering i privat och offentlig service.

Stockholm, 2012.

Tema likabehandling, Arbetsmiljöforum
Att lära för lika rättigheter och möjligheter.

En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet. Stockholm, 2012.

Tema Likabehandling
MedVerkan - fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter

Stockholm, 2011.

Tema Likabehandling
Mäta effekter av arbetet med lika rättigheter och möjligheter?

Stockholm, 2012