Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Augustsson, G.
Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad. En jämförande studie av personalstatistik och ett enkätmaterial från ett sjukhus och en bilfabrik. Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 2000
Augustsson, G.
Etniska relationer i arbetslivet: Teknik, arbetsorganisation och Etnisk diskriminering i svensk bilindustri Umeå: Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet. 1996
Augustsson, G. I Essemyr, M., (red.)
"Kulturell mångfald och grupper i individen". Mångfald - Sammanställning av resultat från ett forskningsprojekt. LO, SACO och TCO, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2001
Arvedson, L., et al
Mångfald i arbetslivet -upptäcktsresa i allemansland CEPRO Management, Report 41 s. ISBN: 91-630-6507-X Några Ceprokonsulter besö kte ett antal svenska företag för att lyssna: Finns frågor om må ngfald med på företagsledningens agenda?... Har tanken på m
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU4
Ny lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet
Arbetsgivarverket
Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten, Stockholm, 2008. http://mangfald.com/boka.html
Arbetsgivarverket
Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt – en strategi för staten, Stockholm, 2008.
Arbetsgivarverket
Utländskbakgrund i staten år 2009. Arbetsgivarverket,Stockholm, 2010.
Arbetsgivarverket
Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män 2000- 2009. Arbetsgivarverket,Stockholm, 2010.
Arbetsgivarverket
Utländsk bakgrund i staten. Rapportserie 2011:3, Arbetsgivarverket, Stockholm, 2011.