Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Börjesson, K.
Våningssäng på bröllopsresan – en kartläggning hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder. NTG Fritt Fram, RFSL, Stockholm, 2007.
Broomé, Per, Carlsson, B., Ohlsson, R.
Bäddat för mångfald. SNS Förlag, Stockholm, 2001.
Broomé, Per, Bäcklund, Ann-Katrin
S-märkt - företagens etniska vägval SNS Förlag, Stockholm, 1998. ISBN 91-7150-652-7
Bromé, Per, Bäcklund, Ann-Katrin, Lundh, Christer, Ohlsson, Rolf
Varför sitter brassen på bänken?eller Varför har invandrarna så svårt att få jobb? SNS Förlag 1996 115 s. ISBN: 91-7150-643-8 Efter intervjuer med personalansvariga i 40 företag anser författarna att invandrarnas arbetskraftutbud inte längre motsvarar a
Braaf, Lisa
Rekrytering och mångfald Ett FoU-projekt på Försäkringskassan i Stockholms län Rapporten består av två delar. Del 1 ger en fyllig bakgrund till varför mångfaldsfrågorna är viktiga att diskutera. Del 2 inleds med ett avsnitt om vad diskriminering är och d
Boréus Kristina
Diskriminering med ord. Boréa bokförlag, Umeå, 2005.
Bjärvall, K.
En gravad hund - det svenska språket i en mångkulturell vardag Carlssons Förlag, Stockholm, 2001
Bjärvall, K.
Vad betyder mångfald på svenska? Rapport från en konferens och ett forskarsamtal. Stockholm 2000. Rådet för Arbetslivsforskning m.fl. Rapport 28 s. ISBN:91-88530-98-1 Kan hämtas som pdf-fil under Ladda ner på denna webbsida Erfarenheter från mångfaldsar
Bevelander, P., Carlsson, B., Rojas, M.
I Krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. SNS Förlag, Stockholm, 1997
Betänkande från Kvinnomaktutredningen.SOU 1998:6
Ty makten är din... makten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige