Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Etsare, G.
100 sidor om jämställdhetsom affärsverktygFörlaget Redaktionen,Stockholm, 2005
ESF-rådet
Konsten att förändra– lära mer, lära om, lära nytt i projekt,Stockholm, 2008.
Eriksson, S., Lagerström, J.
Diskriminering i anställningsprocessen:resultat från en Internetbaserad sökkanal.Rapport 2007:17,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007
Eriksson, R., Nordström Skans, O., Anna Sjögren, A., Åslund, O.
Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985-2003Rapport 2007:18,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007
Equal-projektet FAIR
FAIR rekrytering – en idébok. Equal-projektet FAIR, Liber distribution, 2007
Enström, N., Jakobsson, B.
Skelett i garderoben– metoder föratt upptäcka ojämställdhet.Arbetslivsinstitutet ochLuleå Tekniska Högskola, Stockholm/Luleå, 2006
Engström, L-E.
En sexists bekännelser.Svenska förlaget,Stockholm, 2005
Engquist, Anders
Förstånd och missförståndSamtalsmetodik för arbetslivetPrisma 1999, 149 s. ISBN 91-518-3495-2Förmågan att samtala är av stor betydelse för arbetsplatsens klimat. I boken beskrivs tekniker och principer för effektiv kommunikation. De illustreras med öv
Engellau, Patrik Fahimi, Bijan Gür Stift, Thomas
Sveriges två gränser om invandrings-politiken ochhur den kan förbättras.Medborgarnas offentligautredningar 2000 159 s.ISBN: 91-972985-7-3 I boken påpekas att den flykting som lyckas passera nationsgränsen till Sverige ofta blir utestängd från arbetsma
Elvin-Nowak, Y. Thomsson, H.
Att göra kön– om vårt våldsamma behovav att vara kvinnor och män.Bonniers förlag,Stockholm, 2003