Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Företagarna och Timbro
Rosa pengar och rosa företag

Stockholm, 2012.

Fägerlind, G., N.
Mångfald i amerikanska företagsstyrelser. Veritas Communication, Stockholm, 2006 Se www.veritas.se
Fägerlind, G., Ekelöf, E.
Mångfald i svenskt arbetsliv - idéer, aktiviteter och aktörer Stockholm 2001. Kan beställas kostandsfritt frånHellmansförlag på info@hellmansforlag.se eller 0150-788 80 Arbetsrapport 5 i skriftserien Mångfald i arbetslivet, Vinnova, FAS mfl.
Fägerlind, G. N.
Yrke efter intresse, inte efter kön – metodbok för att minska könsuppdelningen. Equalprojektet Gender School, Stiftelsen Minerva, Falun, 2007
Fägerlind, G. N.
Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling. Konsultförlaget, Uppsala, 2004 ISBN 91-7005-225-5
Fägerlind, G. (red.)
Kompetens för mångfaldens arbetsliv – sammanfattningar av 15 utvecklingsprojekt Carlssons Förlag Stockholm, 2001
Fägerlind, G.
Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Konsultförlaget, Uppsala, 2009.
Fägerlind, G.
Managing Diversity - strategier för mångfald i USA Sveriges Tekniska Attachéer UR USA9901, Stockholm, 1999
Fägerlind, G.
Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling, Liber, Malmö, 2011.
Fridholm, A.
Den mångkulturella marknaden 2006 – en studie av invandrarnas köpkraft. Veritas Communication, 2006 Se www.veritas.se