Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Göransson, A m.fl.
”Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige.” Ds 2005:12, Stockholm, 2005.
Gunnarsson, Ewa Nilsson, Arne , Nergaard, Anders (red.)
Kors och tvärs – intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv. Normal Förlag, Stockholm, 2006.
Gunnarsson, E., Szebehely, M.
Genus i omsorgens vardag. ISBN 978-91-7205-596-4,2009.
Grönlund, Halleröd, Dellgran, Espvall, Evertsson, Nilsson, Norberg-Schönfeldt, Nordenmark, Nyman, Wikström
Jämställdhetens pris – en antologi, Borea bokförlag, 2008.
Grönlund, Anne Halleröd, Björn (red.)
Jämställdhetens pris. Boréa bokförlag, Umeå, 2008.
Gruber, S.
Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik. Linköpingsuniversitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköping, 2007.
Glans, H.
Jämställdhet – redskap för aktivt förändringsarbete. Liber, Malmö, 2008.
Glans, H.
Diversity Management idag – affärsnytta med mångfald. Strategier för att leda och hantera olikheter. Handelskammarens rapport nr 1. 2010.