Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Högström, P., Eriksson, E.
Vad ska Mångfald vara bra för? Bokförlaget Kommunlitteratur, Helsingborg, 2006. ISBN: 91-7251-054-4
Högskoleverket
Goda exempel hur universitet och högskolor kan arbeta med jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald. Högskoleverkets rapportserie 2000:9, Stockholm, 2000.
Höglund, Sten
Svensk forskning om diskriminering av invandrare i arbetslivet Umeå Universitet och Rådet för Arbetslivsforskning 1990-1996. ISBN 91-88530-70-1 En kunskapsöversikt beträffande etnisk diskriminering i arbetslivet jämte beskrivning och analys av de begrepp
Höglund, Adu-Gyan, Ahmadi, Omanovic, Widell De los Reyes,
Mångfald, diskriminering och stereotyper - tre forskaruppsatser om mångfald Arbetsrapport nr 4 i skriftserien Mångfald i arbetslivet. Kan beställas kostandsfritt från Hellmans förlag på info@hellmansforlag.se eller 0150-788 80
Höglin, L, Karlson, F.
Här är alla välkomna - civila samhällets erfarenheter av intern arbete mot diskriminering och exkludering. FIA - föreningars interna antidiskrimineringsrbete, Uppsala, 2011.
Hännestrand, Michailakis, Söder, Tielman
Samhällets marginalisering av funktionshindrade - problematisering av begreppet diskriminering Arbetsrapport nr 3 i skriftserien Mångfald i arbetslivet. Kan beställas kostandsfritt från Hellmans förlag på info@hellmansforlag.se eller 0150-788 80 I rappo
Hägglund, C.
Varför lämnar kvinnor chefsrollen?, Högskolan i Gävle, Gävle, 2010.
Håkansson, Bengt (red.)
Alla är vi människor! Stockholm : Gothia : Neurologiskt handikappades riksförb. (NHR) 1995 85 s. ISBN: 91-7205-007-1 Tio gravt handikappade människor berättar om sin bakgrund, skolgång, sina svårigheter, hopp och drömmar. Boken genomsyras av insikten om a
Hultinger, Eva-Stina, Wallentin, Christer (red.)
Den mångkulturella skolan Lund : Studentlitteratur, 1996 306 s. ISBN: 91-44-00208-4 Sju lärare och sju forskare har skrivit varsin artikel om hur det är att vara ung i Sverige och samtidigt ha rötterna i en annan kultur. De beskriver även hur de tar tillv
http://mangfald.com/boks.htmlSTF
Äkta svenskt – En mångfaldig resa i tiden, Årsbok 2009, Stockholm, 2009. http://mangfald.com/boks.html