Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Jörgensen, N., Molin, U-B, Rolling, G.
Kommunikation och språk i kulturellt perspektiv. Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet 2000
JämO, DO, HomO, Handikappsombudsmannen
Rekrytera utan att diskriminera Stockholm, 1999 ISBN 91-970861-8-5
Josefsson, C., Kindenberg, U.
Normer i heterofabriken, NTG Fritt Fram, RFSL, Stockholm, 2005
Johnson, A
Timbros serie: Pejling; 2 Inte bara Valloner Invandrare i svenskt näringsliv under 1000 år Timbros förlag, 57 s. ISBN 91-7566-372-4 En exposé över immigrationen till svenskt näringsliv i historisk tid.
Jansson, A-C, Jacobson, M.
Fritt Fram för en god arbetsmiljö homo, bi och hetero på jobbet. NTG Fritt Fram, RFSL, Stockholm, 2007
Jansson, A-C, Jacobson, M.
Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen. NTG Fritt Fram, RFSL, Stockholm, 2007