Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kullberg, C. m.fl.
Genus i socialt arbete. Liber., Malmö, 2012.
KRUS
Fler kvinnor till ledande befattning - Tio idéer till utveckling av lika karriärmöjligheter. KRUS, Stockholm, 2010.
KRUS
Staten leder jämt - fler kvinnor till ledande befattning. KRUS, 2010.
KRUS
Chefs- och expertanalys - handbok för strategisk kompetensförsörjning. KRUS, Stockholm, 2011.
Kotsinas, U-B.
Invandrare talar svenska. NNS Institutionen för nordiska språk, Stockholm, 1991.
Knöfel Magnusson, A.
Det syns inte utanpå men känns inuti – om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården. HomO, Stockholm, 2006
Kempinsky, P., ten Berg, H., Lundqvist, K., Nilsson Fägerlind, G.
”Olikhet som drivkraft – en idéskrift kring vinnande mångfald”. Visanu Rapport 2004:3/ Nutek R 2004:058, ISA NUTEK VINNOVA, Stockholm, 2005
Keisu, B-I,
Att peka med hela handen. Sociologiska institutionen Umeå universitet, Umeå, 2009.
Karlsson, S.B., Åsander, A., Olsson, C.
Passa och passa in- om manlighet, fotboll och utbildningsval. Karolinska institutet, Solna, 2011.
Karlsson, F, Höglin, L., Paridad, V.
Tillsammans är vi klokare & starkare - 10 goda idéer för internt antidiskrimineringsarbete i civila samhället. FIA Uppsala Föreningsråd, Uppsala, 2011.