Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Löfgren, Eva, Wadstein, M.
DO:s handbok för aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet1999 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO ISBN 91-973654-0-8 Numera är arbetsgivare enligt lag skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mång
Löfgren, Eva, Fägerlind, Gabriella
Att se med andra ögon Bilder av svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer. Rådet för Arbetslivsforskning m.fl.Rapport 40 s. ISBN:91-88530-97-3 Kan hämtas som PDF-fil Under Ladda ner på denna webbsida. Studien omfattar intervjuer med 15 invandr
Löfgren, Eva
Mångfaldsorienterad rekrytering Diversity support, Stockholm 2004 Kan beställas från http://www.diversity.seInnehållet i denna skrift har utvecklats under författarens utbildningar i ämnet Mångfaldsorienterad rekrytering. Syftet med handboken är inte at
Lärarförbundets förlag
Liv i lärarrummet – en handbok om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2006
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen
Gör det jämt i praktiken

Göteborg, 2007. Text: Jeanette Bäfverfeldt et al. 

Länsstyrelsen i Stockholms län
Flykting i Stockholms län - så gick det sedan..... Rapport 2011:20, Länstyrelsen i Stockholms län, Stockholm, 2011.
Länsstyrelsen i Stockholms län
Handbok om nationella minoriteter för regioner, kommuner och landsting. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011
Lundström, Ulla
Se människorna – ett hav av resurser! Tema FSA -Företagens samhällansvar, IVF Industriforskning och utveckling, 2007
Lundh, Christer, Ohlsson, Rolf
Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring SNS Förlag 1999,181s. ISBN 91-7150-729-9 Boken kom ut 1994 och före-ligger nu i uppdaterad upplaga. Den tar upp invandringens mönster och dess samhällsekonomiska roll. Beskrivningen baseras på statistiskt m
Lundenmark. T., Nilsson, C.
Tänk själv - en bok om mångfald, Svenska ESF-rådet, Stockholm, 2003.