Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Mörtlund, F (red)
Ageraguiden. Vi unga, Stockholm, 2010.
Mulinari, Diana, Räthzel, Nora (red)
Bortom etnicitet. Boréa bokförlag, Umeå, 2006.
Mulinari, Diana, Neergaard Anders  
Den nya svenska arbetarklassen. Facket och de rasifierade arbetarna. Boréa bokförlag, Umeå, 2004.
Molinari, P., Selberg, R.
Arbete - Intersektionella perspektiv. Gleerups Utbildnings AB, Malmö, 2011.
Mlekov, Katarina, Widell, Gill
Hur möter vi mångfalden på våra arbetsplatser Studentlitteratur ISBN: 9144022697 Boken är tänkt att fungera som en samtalspartner för människor i arbetslivet som har stött på frågan om mångfald och som behöver reflektera för att komma vidare i sitt arbete
Milles, K.
Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådet och Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2008.
Mattsson, Katarina
(O)likhetens geografier: Marknaden, forskningen och de Andra. Uppsala, 2001. - 224p. (Geografiska regionstudier ISSN 0431-2023 ; 45) ISBN 91-506-1510-6
Martinsson, L., Reimers, E.
Skola i normer. Gleerups, 2008.
Magnusson, F.
Etniska relationer i vård och omsorg. Studentlitteratur, Lund, 2002.