Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Olsson, A-C. Olsson, C.(red.)
I den akademiska garderoben -en antologi om heterosexuella normer i högre utbildning. Atlas förlag, Stockholm, 2004.
Olofsson, C. (red)
Musik och genus – röster om normer, hierarkier och förändring. Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, 2010.
Olkiewics, A.
Konsten att vara invandrare. Genista förlag, Stockholm, 2008.
Olausson, B.
Från klient till resurs. Göteborgs stadskansli, Göteborg, 1999.