Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Pripp, Plisch m. fl.
Tid för mångfald En studie av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald, Mångkulturellt Centrum, Botkyrka, 2005
Prevent
Det funkar! Se människan bortom funktionshindret. Prevent, 2006
Pettersson, L.
Genus i och som organisation. Santérus Förlag, 2001.
Pettersson, B, Hellström, A.
Stereotyper i vardagen – bilder av ”de främmande”. Krisberedskapsmyndigheten, 2004.
Petersen, Åsa
Bortom normen 2.0, Normal Förlag, Stockholm, 2007.
Petersen, Å.
Bortom normen – om en ny sorts rättvisa. Agora, Stockholm, 2001.
Palm, G., Josefsson, I.
Det är Sverige som avviker – studenter från fyra världsdelar berättar, Karneval förlag, Stockholm, 2008.