Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Rönnqvist, S.
Från diversity managemen till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidén spridning i Sverige och Malmö stad. Lund Studies in Economic History, Lunds universitet, Lund, 2008.
Rådet för arbetslivsforskning
Den handikappande arbetsmarknaden. Om ansvar och möjligheter för funktionshindrade i arbetslivet. Stockholm, 2000.
Rundqvist, R. (red.)
Staten som förebild? Om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald. Integrationsverkets rapportserie 2004:04, Norrköping, 2004.
Roth, Hans-Ingvar
Mångkulturalismens utmaningar. Studentlitteratur, Lund, 2005
Roth, Hans-Ingvar
Särbehandlingens dimensioner - en analys av debatten om positiv särbehandling i USA, Carlssons bokförlag, Stockholm, 2004
Roth, Hans-Ingvar
Den mångkulturella parken Om värdegemenskap i skola och samhälle Stockholm : Statens skolverk : Liber distribution 1998 124 s. ISBN: 91-88373-59-2 I boken liknas samhället vid en park. Olika grupper utövar olika aktiviteter. Alla har sina egna regler, men
Roth, Hans-Ingvar
Mångfaldens gränser Arena, 1996 ISBN: 91 7843 095 x Med utgångspunkt i bl.a. den internationella diskussionen söker filosofen och samhällsforskaren Roth i denna bok att analysera spänningsfältet mellan å ena sidan tolerans för inför det främmande och vikt
Roth, A.-K.
Det lönsamma mångfaldsarbete – att gå från ord till handling. Thomson Fakta, Stockholm, 2007
Roth, A-K.
Nya jämställdhetsboken – från teori till praktik. Nordstedt Juridik, Stockholm, 2007
Roth, A-K.
Mångfaldsboken – från teori till praktik. Nordstedt Juridik, Stockholm, 2004