Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Söder, M.
Forskning om funktionshinder: problem, utmaningar, möjligheter. Studentlitteratur, Lund, 2005.
Sverige 2000-institutet
Diversity Management - exempel på mångfaldsarbete i amerikanska företag och organistaioner Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1998
Sverige 2000-institutet
Mångfaldsarbete i US - förteckning över företag och organistaioner Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1998
Sverige 2000-institutet
Mångfald som affärsstrategi Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1997
Sverige 2000-institutet
Mångfald, integration och samhällsengagemang - goda exempel Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1998
Svenskt Näringsliv, SACO
Arbetsmarknad och integration. Stockholm, 2010.
Svenskt Näringsliv
En mångfaldig marknad - hur matchar vi nya målgrupper. Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2002.
Svensk Handel, Öppna dörrar.
Inspiration till skyltning och dekoration i handeln för olika helger i mångkulturella Sverige

Stockholm, 2012.

Svanberg, Ingvar Tydén, Mattias
Tusen år av invandring en svensk kulturhistoria Stockholm : Gidlund 1998 466 s. ISBN: 91-7843-129-8 Ett pionjärverk om Sverige som invandrarland. Det omspänner perioden från vikingatidens tyska handelsmän och hantverkare via stormaktstidens kosmopoliter
Sundberg, G.
Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare. Avhandling Institutionen för nordiska språk Stockholms universitet/ Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 2004.