Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Tema likabehandling, Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
Jämställda tjänster - en studie av jämställdhetsintegrering i privat och offentlig service.

Stockholm, 2012.

Tema likabehandling, Arbetsmiljöforum
Att lära för lika rättigheter och möjligheter.

En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet. Stockholm, 2012.

Tema likabehandling
Forskningsöversikt - likabehandling i arbetslivet. Tema likabehandling, Stockholm, 2011.
Tema Likabehandling
Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet. Tema Likabehandling, Stockholm, 2011.
Tema Likabehandling
MedVerkan - fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter

Stockholm, 2011.

Tema Likabehandling
Att leda åldersmedvetet - en guide för dig som är chef

Stockholm, 2012.

Tema Likabehandling
Mäta effekter av arbetet med lika rättigheter och möjligheter?

Stockholm, 2012