Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Tema Likabehandling
Att leda åldersmedvetet - en guide för dig som är chef

Stockholm, 2012.

Tema Likabehandling
Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet. Tema Likabehandling, Stockholm, 2011.
Tema likabehandling
Forskningsöversikt - likabehandling i arbetslivet. Tema likabehandling, Stockholm, 2011.
Söder, M.
Forskning om funktionshinder: problem, utmaningar, möjligheter. Studentlitteratur, Lund, 2005.
Sverige 2000-institutet
Diversity Management - exempel på mångfaldsarbete i amerikanska företag och organistaioner Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1998
Sverige 2000-institutet
Mångfaldsarbete i US - förteckning över företag och organistaioner Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1998
Sverige 2000-institutet
Mångfald som affärsstrategi Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1997
Sverige 2000-institutet
Mångfald, integration och samhällsengagemang - goda exempel Sverige 2000-institutet, Göteborg, 1998
Svenskt Näringsliv, SACO
Arbetsmarknad och integration. Stockholm, 2010.
Svenskt Näringsliv
En mångfaldig marknad - hur matchar vi nya målgrupper. Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2002.