Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Svensk Handel, Öppna dörrar.
Inspiration till skyltning och dekoration i handeln för olika helger i mångkulturella Sverige

Stockholm, 2012.

Svanberg, Ingvar Tydén, Mattias
Tusen år av invandring en svensk kulturhistoria Stockholm : Gidlund 1998 466 s. ISBN: 91-7843-129-8 Ett pionjärverk om Sverige som invandrarland. Det omspänner perioden från vikingatidens tyska handelsmän och hantverkare via stormaktstidens kosmopoliter
Sundberg, G.
Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare. Avhandling Institutionen för nordiska språk Stockholms universitet/ Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 2004.
Styhre, A. Eriksson-Zetterquist, U.
Organisering och intersektionalitet. Stockholm, Liber, 2007.
Stensöta, H. O.
Diskriminering i rekryteringsärenden? En fallstudie av Chalmers Tekniska Högskola. DJ, Högskoleverket, Stockholm, 2010.
Stensöta, H.
Jämställdhetsintegrering på statliga myndigheter - läge, orsaker och framtida stödbehov. Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet, Göteborg, 2009.
Stavbom, T.
Integration och mångfald – lärdomar från växtkraft Mål 3 i Stockholms län. EuroFutures, Stockholm, 2006.
Statskontoret
Fokus på mångfald - strategisk kompetensförsörjning i staten. Statskontoret, Stockholm, 2010.
Statistiska Centralbyrån
På tal om kvinnor och män, 2006.
Statens folkhälsoinstitut
Diskriminering – ett hot mot folkhälsan. Slutrapport från projektet Diskriminering och hälsa. Statens folkhälsoinstitut R 2006:22, Stockholm, 2006.