Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Allwood, C-M, Franzén, E.
Tvärkulturella möten: grundbok för psykologer och socialarbetare. Natur och Kultur, 2000.
Albrektsson, K.
Se människan i verksamheten – olikhet som tillgång. Utvecklingsrådet, Stockholm, 2007.
Akrami, N.
Social categories and stereotypes: A case of intimacy? Licentiate thesis, Department of Psychology, Uppsala University Sweden.2003
Ahmed, A., Andersson, L, Hammarstedt, M.
Diskriminering mot icke-heterosexuella i anställningssituationen. Linnéuniversitet, Växjö, 2011.
Agerström, J., Rickard Carlsson, R., Rooth, D-O. http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2007/r07-19.pdf
Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige. Rapport 2007:19, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala, 2007.
Adolphson, K., Sjögren, J.
Leda jämt – handbok för chefer i att leda jämställt. Ledarna, Stockholm, 2006.
Abrahamsson, L.
Att återställa ordningen – om könsmönster och förändring i arbetsorganisationer. Boréa Bokförlag, Umeå, 2000.