Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Starfelt, A., Svensson, J.
Diskriminering - en (o)naturlig del av vardagen

Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Världskulturmuseet, Göteborg, 2004. 

SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Arbete? Var god dröj! -Invandrare i välfärdssamhället Författare: professor Christer Lundh och professor Rolf Ohlsson, Lunds universitet, docent Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet, professor Peder J. Pedersen, Århus universitet och lektor Dan-Olof
Smaaland, J.
Våga arbete - yrkesliv med stöd av personlig assistans. Gothia, 2011.
Slutb-etänkande från Arbetslivsdelegationen, SOU 1999:69
Individen och arbetslivet
Skog, E.
Mångfald i arbetslivet - att mäta resultatet av företagets aktiviteter, IVF-skrift 01813, IVF Industriforskning och utveckling, Göteborg, 2001.
Skog, E.
Diversity – så satsar amerikanska företag på mångfald Sveriges Tekniska Attachéer, UR USA 9519, 1995 Beskriver den amerikanska diskussionen kring diversity, de vanligaste aktiviteterna inom området och tre välkända företags seriösa satsningar på mångfald:
SKL
Jämställdhetsarbete– en utmaning för kommuner och landsting. Sveriges kommuner och landsting,Stockholm, 2008.
Sjögren, J.,
Ordination: Vardagsfeminism. Handbok i jämställdhet och på jobbet. Bokförlaget DN, Stockholm, 2003.
Sjögren, Annick
Här går gränsen Stockholm: Arena: Botkyrka: Mångkulturellt centrum 1993 220 s. ISBN: 91-7843-065-8 Boken beskriver värderingar och beteendemönster bland främst invandrare från Medelhavsområdet och jämför dem med svenska motsvarigheter. Skillnaderna analys
Sjöberg, M.,
Arbetsliv och funktionshinder.Studentlitteratur, Lund, 2002.