Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Sjöberg, M. (red.)
Bildligt talat : kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år. Makadam förlag, Göteborg, 2011.
Silfverberg, B., mfl.
Mångfald i arbetslivet - om ett öppet arbetsliv utan diskriminering. Prevent, Stockholm, 2003.
Silander, C.
Pyramider och pipelines :om högskolesystemets påverkanpå jämställdhet i högskolan,Linnéuniversitetet i Växjö, 2010.Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the
Sibbmark, K.
Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad. Rapport 2007:15, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala, 2007.
Sharon Krafft, E., Nilsson Fägerlind, G.
Framtidsskapet, Mångfald för tillväxt, lönsamhet, framgång - fokus arbetsplatser i Uppsala län. Uppsala kommun, Uppsala, 2005
Seppänen Sterky, M., (red.)
Kärlekens pris. En antologi om homfobi och heteronormativtet. Atlas förlag, Stockholm, 2005.
Schierup, C.U. Paulson, S.
Arbetets etniska delning (Eds.) Stockholm: Carlssons. 1993
Schierenbeck, Isabell
Bakom välfärdsstatens dörrar Doktorsavhandling i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Borea Bokförlag Utgivningsår/mån: 200309 ISBN: 9189140281 Den svenska integrationspolitiken kan på många sätt betraktas som ett misslyckande. Motsatsen hittar vi i I
SCB
Könsstruktur per utbildningoch yrke 1990–2030. SCB, Stockholm, 2010.
SCB
På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2010. SCB, Stockholm, 2010.