Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

SCB
På tal om kvinnor och män– lathund om jämställdhet 2012.

Stockholm, 2012.

Sandström, U., Wold, A., Jordansson, B., Ohlsson, B., Smedberg, Å.
Hans excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer. DJ, Högkoleverket, Stockholm, 2010.
Sandqvist,Tom
Ni sjunger så vackert en bok om kärlek, främlingskap och invandring Helsingfors : Söderström 1999 253 s. ISBN: 951-52-1763-6 Författaren har invandrat från Finland 1954 och skriver om sina erfarenheter av flytta till ett annat land. Han diskuterar vårt fö
Sandebo-Eriksson, Margareta
Dold makt, Books-on-demand, 2008.
Salimi, Khalid översättning av Hans Nygren
Mångfald och jämställdhet om rasism, fördomar, kultur och identitet Stockholm : PM Bäckström 1997 108 s ISBN: 91-88016-71-4 Boken belyser ämnen som fördomar, kultur och ras, symboler, hatbilder etc. och ger ett rikt stoff för diskussioner om rätten att v
SACO
Tusentals små beslut- om kvinnliga och manligaakademikers karriärmöjligheter.SACO, Stockholm, 2009.
SACO
Olika kön - olika lön:löneskillnader mellan kvinnor och mäni 76 akademikeryrken. SACO, Stockholm, 2009.
S. Oweini A. Holmgren
Folkhemmets bakgård - att bana väg för integration i Sverige Atlas, Stocholm, 1999 ISBN: 91-89044-51-7 En debattbok om folkhemmet som utgår från fem seminarier om diskriminering och integration på arbetsmarknaden som anordnades under 1998 av Fackligt akti
Rönnqvist, S.
Från diversity managemen till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidén spridning i Sverige och Malmö stad. Lund Studies in Economic History, Lunds universitet, Lund, 2008.
Rådet för arbetslivsforskning
Den handikappande arbetsmarknaden. Om ansvar och möjligheter för funktionshindrade i arbetslivet. Stockholm, 2000.