Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Rojas, Mauricio
Sveriges oälskade barn Att vara svensk men ändå inte Stockholm Bromberg 1995 118 s. ISBN: 91-7608-686-0 Boken bygger på en lång rad samtal med invandrarung-domar och ungdomar med utländsk bakgrund, födda i Sverige. Många av dem upplever ett starkt främli
Robertsson, H. Tovatt, C.
Lögnernas förbannelse eller att möta Olle i grind. Strategier hos homo- och bisexuell för att hantera diskriminering. HomO, Stockholm, 2007
Risberg, Annette
Mångfald och organisation – mellan litteratur och företagspraktik. i Kärreman, Dan, Rehn, Alf(Red). Organisation - teorier om ordning och oordning. Liber, 2007.
Richardson, C.
"Jämställdhet och lönebildning- ur ett praktiskt perspektiv", i Nio perspektiv på jämställdhet : en antologi om kvinnors och mäns löner. Medlingsinstitutet, Stockholm, 2009. ISBN 9789163342639
RFSL Ungdom och Forum för levande historia
Bryt! Andra upplagan. RFSL Ungdom och Forum för levande historia, Stockholm, 2008.
RFSL MB Marketing Företagarna
En HBT-handbok för företagare

Stockholm, 2012.

RFSL
Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen. RFSL, Stockholm, 2006.
Regionplanekontoret Stockholms läns landsting
Vad vet vi? En forskningsöversikt om mångfald i företag och organisationer. Arbetsmaterial 2:2011, Länsstyrelsen Stockholms län Stockholms läns landsting, 2011.
Red. Erikson, R. Bergman, E.
Diskriminering i arbetslivet- normativa och deskriptiva perspektivSocialvetenskapliga forskningsrådet, Stockholm, 1999ISBN: 91-88758-34-6Sammanställning från ett symposium i Sigtuna 22 juni 1999 av artiklar som beskriver forskningsfronten inom diskrim
Red: Abrahamsson, K. Bjärvall,K., Fürth, T.
Olika som bär Om etnisk diskriminering i arbetslivet 1999 Rådet för arbetslivsforskning och Institutet för Framtidsstudier ISBN 91-88530-71-X Bokens syfte är att ge en översikt av begreppen diskriminering och mångfald samt att redovisa och diskutera olika