Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Rasmussen, L.
Hemvändarna, NTG-lärprojekt och Paraplyprojektet, Stockholm, 2006
Rabe, Tullie Anders Hill (red) Medverkande: Birgitta Andersson
Boken om integrering Idé, teori, praktik Malmö : Corona 1996 173 s. ISBN: 91-564-0632-0 Elva framträdande företrädare för samhällsvetenskaplig handikappforskning diskuterar döva, blinda och rörelse-hindrades integrering.
Pripp, Plisch m. fl.
Tid för mångfald En studie av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald, Mångkulturellt Centrum, Botkyrka, 2005
Prevent
Det funkar! Se människan bortom funktionshindret. Prevent, 2006
Pettersson, L.
Genus i och som organisation. Santérus Förlag, 2001.
Pettersson, B, Hellström, A.
Stereotyper i vardagen – bilder av ”de främmande”. Krisberedskapsmyndigheten, 2004.
Petersen, Åsa
Bortom normen 2.0, Normal Förlag, Stockholm, 2007.
Petersen, Å.
Bortom normen – om en ny sorts rättvisa. Agora, Stockholm, 2001.
Palm, G., Josefsson, I.
Det är Sverige som avviker – studenter från fyra världsdelar berättar, Karneval förlag, Stockholm, 2008.
Olsson, A-C. Olsson, C.(red.)
I den akademiska garderoben -en antologi om heterosexuella normer i högre utbildning. Atlas förlag, Stockholm, 2004.