Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Rätt man på fel plats - en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker

Rätt man på fel plats - en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1900-talet, ladda ner på http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880002909/ura01_5.pdf

Se kompetensen

Guide och fördjupningsmaterial utgivet av Handisam i samarbete med Arbetsförmedlingen, 2012. Läs guiden här och fördjupningsmaterialet här 

AllBrightrapporten 2012 en kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär.
Handbok om nationella minoriteter för regioner, kommuner och landsting.

Handbok om nationella minoriteter för regioner, kommuner och landsting. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat rådgivning och information. Den här handboken har tillkommit som en del i detta uppdrag. Syftet är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken. (2011) Läs rapporten här.

Forskningsöversikt – likabehandling i arbetslivet, 2011

Forskningsöversikt – likabehandling i arbetslivet. Tema likabehandling, Stockholm, 2011. Läs rappporten här  

Åtta exempel på likabehandlingsarbete i arbetslivet

Åtta exempel på likabehandlingsarbete i arbetslivet- Gävle Kommun, Mine Etnisk mångfald i arbetslivet, Företagshälsovård i Jämtlands Län, Malmö Nyföretagar Centrum, Dalavux Vuxenutbildning, Uppsala Kommuns likabehandling i förskola, Sellefteå Kommuns Mera mångfald, Arbetsförmedlingen Diversa/Directa. Läs om projekten här

Likabehandlingsarbete för äldre i arbetslivet

 Fem exempel på likabehandlingsarbete för äldre i arbetslivet- Arbetsförmedlingen Gävles ”Sigrid”, Alvesta Kommuns G-kraft, Vuxenutbildningen Luleå Studerande 50+, MKEF:s Hemtjänst på hemspråk, Kalmarsundsregionen K.R.A.F.T. Läs om projekten här

Ageraguiden.

Ageraguiden innehåller teori om makt och normer, samt flera nya metoder gällande ideella sektorn. Som exempel på metod kan ”Civilsamhället” nämnas, som är Vi Ungas egen vidareutveckling av Diskrimineringsombudsmannens kartläggningsverktyg Växthuset. Läs rapporten här

Mångfald och lönsamhet - kom-igång-bok för företagare

Mångfald och lönsamhet  - kom-igång-bok för företagare syftar till att inspirera dig som äger eller arbetar i ett litet eller medelstort företag att starta eller stärka mångfaldsarbetet. Av Anna Rosengren. Läs rapporten här

Diversity Management idag – affärsnytta med mångfald.

Diversity Management idag – affärsnytta med mångfald. Strategier för att leda och hantera olikheter. Handelskammarens rapport nr 1. 2010. Av Hanna Glans. Mångfald handlar som allt företagande om människor. Denna rapportlyfter fram mångfald som en strategisk fråga för verksamheten. Medkonkreta exempel visar rapporten hur mångfald och organisatorisktlärande bidrar till positiva fördelar inom företag som anammar arbetsmetoden. Läs rapporten här