Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Passa och passa in - om manlighet, fotboll och utbildningsval.

Inom projektet "Spelar roll" (KI, AIK Fotboll och DEJA) har en bok tagits fram som rör manlighet, fotboll och utbildningsval och som bygger på intervjuer och diskussioner med spelare i JA Tipselit (juniorallsvenskan). Boken har skrivits av Sofia Karlsson.

http://ki.se/content/1/c6/10/07/92/PASSA%20OCH%20PASSA%20IN.pdf

Hägglund, C., Varför lämnar kvinnor chefsrollen?, Högskolan i Gävle, Gävle, 2010.

Läs rapporten här

Alla lika olika? – en problematisering av begreppet etnisk mångfald på fyra svenska myndigheter, En CD-uppsats av Helena Sidenvall på sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Syftet har varit att identifiera hur positiva attityder till mångfald med avseende på etnicitet kan se ut, och att sedan försöka analysera vad dessa olika möjliga vägar innebär. Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer med personalchefer alternativt personalhandläggare på respektive myndighet.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 558 kB stor.

Nilsson, A.,Rekrytering i ettmångfaldsperspektiv.CEIFO, Stockholms universitet,Stokholm, 2001.

Läs eller ladda ner rapporten. Filen är 108 kB stor.

Lundblad, Gert,Sayeler, Margareta,Praktik - en väg in i svenskt arbetsliv- en rapport från ett mångfaldsprojekt påFörsäkringskassan Östergötland.

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 219 kB stor.

Alm, Daina:Mångfald i praktikenKristisk kompetens - bekännelse och handling,Kairos Future,Stockholm 2001

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 41 kB stor.

Makt att rekryteraFörfattaren:Gunilla Lundmarkoch Lena Söderström

Ladda ner Uppsatsen i PDF-format.
Filen är 120kB stor.
Ladda ner Uppsatsen i Zip-format.
Filen är 55 kB stor.

 Harju, L., Karlsson, S., Holmlin, G.The Gatekeepers of the labour market- en studie av rerkyteringsprocesseni privat och offentlig sektor.IMER Malmö högskola,Malmö, 2005.

Ladda ner projektarbetet i PDF-format. Filen är 482 kB stor.

Etnicitet och karriär- en studie om invandrareskarriärmöjligheterFörfattaren:Paola FríasC-betygsuppsatsHandelshögskolan i Stockholm

Ladda ner uppsatsen i Word-format.
Filen är 405 kB stor.

Etnicitet i rekryteringssammanhang- En jämförelse mellan privatoch offentlig sektorFörfattaren:Christina Ekdahl,Madelene Gustafsson,Elin Sparrman,Maria Svedberg,Projektarbetevid Linköpings universitet

Ladda ner projektarbetet i PDF-format.
Filen är 442 kB stor.