Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Diskriminering mot icke-heterosexuella i anställningssituationen

Rapport av Ali Ahmed, Lina Andersson, Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitet, Växjö 2011.

Räkna med kvinnor 2010

"Räkna med kvinnor 2010" är en rapport av de svenska resultatetn från den senaste globala nyhetsstudien "Who makes the news?" Ladda ner den från http://www.alltarmojligt.se/images/aam/publikationer/raknamedkvinnor10.pdf

 

En studie om hur stereotyper påverkar hur bemanningsföretag selekterar i samband med rekrytering

Av Sara Simone och Lovisa Hedlund, INstitutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola, Stockholm, 2007. Läs uppsatsen här

Räkna med kvinnor – mediavärlden.

Räkna med kvinnor – mediavärlden. Kvinnor utgör 52 procent av världens befolkning men marginaliseras i nyhetsförmedlingen, så även i Sverige. Undersökningen utfördes i 76 länder på alla kontinenter under en nyhetsdag, 16 februari 2005. Åtta dagliga nyhetstidningar, fem nyhetssändningar i tv och två i radio ingick i den svenska studien med totalt 168 artiklar och inslag samt 633 aktörer, inklusive nyhetssubjekt, reportrar och presentatörer. Rapporten från Global Media Monitoring Project 2005, Sverige ladda ner på http://www.alltarmojligt.se/images/aam/publikationer/raknamedkvinnor060223.pdf

de los Reyes, Höglund,Adu-Gyam, Omanovic och Widell:Mångfald, diskrimineringoch stereotyperArbetsrapport nr 4 i skriftserienMångfald i arbetslivet,Rådet för arbetslivsforskning mfl.Stockholm, 2000

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 298 kB stor.

Hännestrand, Michailakis,Söder och TielmanSamhällets marginalisering av funktionshindrade - problematiseringav begreppet diskrimineringArbetsrapport nr 3 i skriftserienMångfald i arbetslivet,Rådet för arbetslivsforskning mfl.Stockholm 2000

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 408 kB stor.

Managing Diversityur ett EG-rättsligt perspektivFörfattaren: Rose-Marie Lewicki

Ladda ner Uppsatsen i Word-format.
Filen är 308 kB stor.
Ladda ner Uppsatsen i Zip-format.
Filen är 172 kB stor.

Gender differencesPraktisk forskning kring könrelaterade skillnader när det gäller omedvetna fördomarmot personer med annan synlig etnisk bakgrund än svensk.Nazar Akrami m. flUppsala universitet, 2002

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 201 kB stor.

Reducing prejudicePraktisk forskning kringatt aktivera omedvetna fördomarmot personer med annan synlig etnisk bakgrund än svenskgenomatt använda värdeladdade ord.Nazar Akrami m. fl Uppsala universitet, 2002

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 495 kB stor.

Det syns inte utanpå men känns inuti– om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården.

"Det syns inte utanpå men känns inuti- om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården", av Knöfel Magnusson, A. HomO, Stockholm, 2006. Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.