Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Reducing prejudicePraktisk forskning kringatt aktivera omedvetna fördomarmot personer med annan synlig etnisk bakgrund än svenskgenomatt använda värdeladdade ord.Nazar Akrami m. fl Uppsala universitet, 2002

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 495 kB stor.

Ett utvidgat skydd motåldersdiskriminering.SOU 2010:60

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Eriksson, S., Lagerström, J.,Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal.Rapport 2007:17,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Agerström, J., Rickard Carlsson,R., Rooth, D-O,Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige.Rapport 2007:19,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Älskad av Gud?En kvalitativ studie om hbt, identitet, religion, sexualitet och makt,C-betygsuppsats avHelle Forsman och Sara Olsson,Högskolan Väst 2009

Ladda ner uppsatsen från webbsidan i PDF-format HÄR.
Filen är 290 kB stor.

Europarådet antar historiskhbt-rekommendation- en rekommendation förEuroparådets medlemsstateri frågan om homo- och bisexuellasamt transpersoners rättigheter,2010.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Det syns inte utanpå men känns inuti– om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården.

"Det syns inte utanpå men känns inuti- om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården", av Knöfel Magnusson, A. HomO, Stockholm, 2006. Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.