Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Gender equality and health experinces - workplace patterns in Northern Sweden.

av. Elwér, S., Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, 2013.

Mångfaldsambassadörer i Västernorrland

5i12-centrum i Härnösand har under flera års tid arbetat länsövergripande i Västernorrland med att öka den etniska mångfalden i arbetslivet. Erfarenhet från tidigare arbete visar att det behövs en personlig kontakt och ett stöd för att öka mångfalden på arbetsplatserna. Därför introduceras en ny idé med regionala/lokala mångfaldsambassadörer på respektive arbetsplats. (Läs mer i bifogad pdf HÄR.)

Mångfald, ledarskap, personalförsörjning

Mångfald, Ledarskap, Pesonalförsörjning - Dokumentation av utvecklingsdag. Kommunförbundet har dokumenterat en utvecklingsdag som genomfördes i början av 2000 på ett antal orter i landet. Svenska Kommunförbundet, 50 s. I skriften återges ett antal föreläsningar. Ladda ner materialet i PDF-format.
 

Stensman, M.,Boulund, R.,Mångfald i Halland.Enheten för arbetsvetenskap,Högskolan i Halmstad,Halmstad, 2001.

Läs eller ladda ner rapporten. Filen är 96 kB stor.

Mångfald i ett redovisningsperspektivFörfattaren:Camilla Persson och Sara Thorin

Examensarbete i Word-format.
Filen är 238kB stor.
Ladda ner Examensarbetet i Zip-format. Filen är 64 kB stor.

Mångfald i praktiken - Ett utvecklingsarbete i Östergötland En omfattande dokumentation av ett tiotal mångfaldsprojekt och utvecklingsarbeten i Östergötland. Dessutom är tre av de föredrag som externa experter höll vid nätverksträffar dokumenterade. De olika aktörerna ansvarar för innehållet i sina respektive presentationer. Dokumentationen innehåller inga policydokument eller tjusiga formuleringar utan är istället fylld av praktiska erfarenheter och metoder som syftar till att skapa arbetsplatser som ser, värderar och tar tillvara den potential som finns i ett mångkulturellt samhälle. Syftet är att andra företag och organisationer ska få ta del av de deltagande verksamheternas metoder, erfarenheter, framgångar och bakslag.

Ladda ner projektarbetet i PDF-format.
Filen är 2 445 kB stor.

Leijon, S., Omanovic, V.,Mångfaldens mångfald- olika sätt att se och leda mångfald.FE-rapport 2001-381,Handelshögskolan vidGöteborgs universitet,Göteborg, 2001.

Ladda ner materialet från universitetets webbsida HÄR.

Hane, M., Wennberg, B-Å,Mångfaldens potential- Strategier för att göra originalitetoch kreativitet till en tillgångi arbetslivet.Samarbetsdynamik, 2001.

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 217 kB stor.

En sfär av mänskliga rättigheter - om mångfald och (o)likheter i svenska Amnesty, Magisteruppsats av Helena Gunnervall, Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys på Linköpings universitet. Denna magisteruppsats problematiserar den positiva och okritiska syn på mångfald som präglar den offentliga debatten i Sverige idag med utgångspunkt från en specifik organisation - den svenska sektionen av Amnesty International. Mot bakgrund av intervjuer med aktiva medlemmar inom svenska Amnesty vill uppsatsen visa på hur uppfattningar och föreställningar kring mångfald och (o)likheter kan analyseras och förstås.

Läs eller ladda ner uppsatsen
i PDF-format.
Filen är 378 kB stor.

Fägerlind, G., Ekelöf, E.:Diversity in Working Life in Sweden– ideas, activities and playersWorking Report 6 in the seriesDiversity in Working Life,FAS, Vinnova, ESF-rådet,Integrationsverket, ALIStockholm, 2001

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 328 kB stor.