Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Verket för förvaltningsutveckling, Verva, ansvarade för ett regionalt utvecklingsprojekt om mångfaldoch antidiskriminering2006 - 2008

Projektets slutrapport samt erfarenheter finns väldokumenterade och går att ladda ner från webbsidan HÄR.

Rodriguez, Mauricio,Om variationer i policys- En studie om kommunalamångfaldspolicys i Göteborg, Lundoch Norrtälje kommun,D-uppsats,Statsvetenskapliga institutionen,Göteborgs universitet 2007.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 301 kB stor.

Larsson, Ida,Paradoxernas paradis– eller ”vi tror på mångfald”– en granskning av nyckeltalsamt övrig informationrörande jämställdheti årsredovisningar,magisteruppsats vidGöteborgs universitet, 2007

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 361kB stor.

HomO, red. Fägerlind, G., N., "Att inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen."HomO, Stockholm, 2006.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 1 571 kB stor.

  Kempinsky, P., ten Berg, H.,Lundqvist, K., Nilsson Fägerlind, G.,”Olikhet som drivkraft – en idéskrift kring vinnande mångfald”.Visanu Rapport 2004:3/Nutek R 2004:058,ISA NUTEK VINNOVA,Stockholm, 2005

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

 Bazrafshan, H., m.fl.,Den kommunala sektorn som förebild?Om mångfald i ord ochsiffror i 42 av landets kommuner.Integrationsverkets rapportserie2004:05,Norrköping, 2004.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

The Mission of Diversity - Creating the Organization of the Future Rapporten bygger på intervjuer med representanter från offentliga och privata organisationer i England. Syftet med rapporten, som finansierats av stipendium från PAUSA-stiftelsen, har varit att få kunskap och inspiration till utvecklingen av mångfaldsarbetet och mångfaldsstrategier i Sverige. Stipendiat och författare är Leili Falsafi.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 259 kB stor.