Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

On aspects of mathematical reasoning: affect and gender.

av Sumpter, L, Department of Mathematics and Mathematical statistics, Umeå University, 2009. En avhandling om hur stereotypa föreställningar om kön hos både elever och lärare påverkar undervisningen i gymnasieskolan när det gäller elevernas säkerhet, förväntningar och motivation 

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet - en rapport av Emma Meurling som fick 2004 års stipendium av The PAUSE Scholarship Foundation. Rapporten bygger på intervjuer med fyra stora brittiska företag och deras strategiska mångfaldsarbete ur ett affärsmässigt perspektiv. Läs rapporten här

Mångfald en förutsättning för framgångsrika affärer

Mångfald en förutsättning för framgångsrika affärer, av Anders Johnsson, Svenskt Näringsliv (2002). Ladda ner här http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/M_ngfald_-_en_f_ruts_t_209a.pdf

Etnicitetsdrivet företagande

Etnicitetsdrivet företagande en pilotstudie av Sandra Ahlstrand och Joakim Björkman. Studien vill visa på hur etnicitet och mångfald bidrar till tillväxt och näringslivsutveckling i Norrköpings kommun. Ladda ner på http://www.norrköping.se/arbete-naringsliv/naringsliv/om-naringslivet/etnicitetsdrivet2005.pdf

En mångfaldig marknad - hur matchar vi nya målgrupper?

En mångfaldig marknad - hur matchar vi nya målgrupper? Författare: Irene Fällström, Svenskt Näringsliv. Ladda ner rapporten här http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/En_m_ngfaldig_marknad__202a.pdf

Den mångkulturella marknaden 2006

Den mångkulturella marknaden 2006 – En studie av invandrarnas köpkraft är en uppdatering av en rapport med samma ämne från 2003. Rapporten diskuterar den snedvridna debatten om invandring och integration som problemområde och lyfter fram den kraft och den potential som finns bland den mångkulturella marknadens konsumenter. Rapportens författare är Anja Fridholm. Ladda ner från http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175666332.pdf

Inspiration till skyltning i handeln för olika helger i mångkulturella Sverige

Svensk Handel och Öppna dörrar har tagit fram en skrift med inspiration till skyltning och dekoration för olika helger i mångkulturella Sverige se http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/onDocuments/Sv/nyheter/2012/Inspirationshafte_olika_mangkalturella_helger.pdfhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollecti

TÄNK NYTT, TÄNK LÖNSAMT - genus och etnicitet i marknadsföring, design och kommunikation.

Inspirationshandbok med goda exempel inom image, design, produktutveckling, rekrytering och kundservice med jämställdhet/mångfald som drivkraft. Framtagen av projektet Genus & design vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och nätverket ”A new leadership” i samarbete med projektet Framåt Företag/Genväg Sörmland som drivits av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Läs rapoporten här

Genusperspektiv - en skriftserie för utbildningen

Högskoleverket har i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning givit ut en serie skrifter som behandlar genusperspektiv inom olika ämnesområden.

Varje skrift visar hur man kan tillämpa genusperspektiv på ett visst ämne. Skrifterna är skrivna av forskare inom respektive ämnesområde och ska ge en grundläggande introduktion till genusperspektiv för lärare och studenter på grundutbildningen. Här kan laddas ned skrifter om Genusperspektiv på vårdvetenskap, statsvetenskap, pedagogik, media- och kommunikationsvetenskap, jurisdik, teknikvetenskap och många fler ämnesområden. http://www.hsv.se/publikationer/genusskrifter.4.501445b132726fd60d80001940.html

 

Jämställdhetsarbete — En utmaning för kommuner och landsting : en kunskapsöversikt.

Denna kunskapsöversikt visar att jämställdhetsarbete är ett kvalificerat förändringsarbete där förtroendevalda och chefer inom kommuner landsting och regioner har en avgörande betydelse. Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls. Kommuner, landsting och regioner möter genom sina verksamheter medborgarna i vardagen och har därför en central roll när det gäller att förverkliga jämställdhetspolitiken. SKL:s medlemmar har under de senaste tio åren genomfört många satsningar för att åstadkomma jämställda verksamheter. Vad kan vi dra för lärdomar av dessa satsningar, vad krävs för ett hållbart jämställdhetsarbete?

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39312_1.pdf