Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Mångfald ger tillväxt – Dokumentation av ett projekt initierat av Örebro kommun och som drivits i samverkan med näringsliv och organisationer 2005 – 2007. www.mangfaldgertillvaxt.se

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 1 935 kB stor.

Johansson, M., "Vikten av olikheter eller vikten av en rättivs behandling? En studie om mångfald och jämställdhet inom Region Skåne." C-uppsats Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2006.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR.
Filen är 324 kB stor.

Dokumentation av mångfaldskonferens i Örebro Projektet Mångfald ger tillväxt som pågår i Örebro kommun har gjort en omfattande dokumentation av en deras stora mångfaldskonferens 21 september 2005. Dokumentationen innehåller ett stort antal föreläsningar och workshops. Projektledare är Marianne Holmberg, tfn 019-314030.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 3 660 kB stor.

Att utmana förändringens gränser- En doktorsavhandling av Anna Isaksson, Lunds universitet där hon ifrågasätteratt EU-finansierade projekt lyfter framtillväxtargumentet i ställetför rättviseargumentet.

Man kan ladda ner rapporten i PDF-format från webbsidan HÄR.