Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Fägerlind, G. (red.)Kompetens förmångfaldens arbetsliv– sammanfattningar av15 utvecklingsprojektArbetsrapport 7 i skriftserienMångfald i arbetslivet,FAS, Vinnova, ESF-rådet m.fl.Stockholm, 2001

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 510 kB stor.

Alla lika olika- mångfald i arbetslivetNäringsdepartementet,Ds 2000:69

Utredningen, expertbilagor och sammanfattning finns att ladda ner från regeringens webbsida HÄR.

Integration och mångfald ur ett tvärvetenskapligt perspektiv Ta del av hur sex forskare ser på integrationoch mångfald ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Anföranden om dessa artiklar hölls under ett heldagsseminariet som Svenskt Näringsliv i Stockholm anordnade den 8 oktober 2002.

Dokumentation från seminariet på webbsidan.

Integration eller assimilation?Invandrarpolitikens etik och den svenska integrationspolitikenFörfattaren: Jörgen Ödalen

Ladda ner Uppsatsen i PDF-format. Filen är 131kB stor.
Ladda ner Uppsatsen i Zip-format. Filen är 65 kB stor.

De Nya Svenska Entreprenörerna- En undersökning ominvandrarföretagens villkorFörfattare Peter SteinRapport utgiven av Svensk Handel 2000

Ladda ner projektarbetet i PDF-format.
Filen är 272 kB stor.

Stavbom, T.,Integration och mångfald– lärdomar från växtkraft Mål 3i Stockholms län. EuroFutures,Stockholm, 2006

Ladda ner rapporten i PDF-format. Filen är 206 kB stor.

Kvinnors och mäns företagande:fakta och statistik 2009.Tillväxtverket, 2009.

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Nordisk forskning omgenus och jämställdheti skola och utbildning: 2005-2009.Nordiskt institut för kunskapom kön, 2009.

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Utvärdering av kvantitativarekryteringsmål för högskolan.Analyser om i vilken mån metodenatt ange kvantitativa måför högskolans personal harvarit framgångsrik.Delegationen för jämställdheti högskolan, Promemoria, Utbildningsdepartementet.

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Svensk forskning om jämställdhetoch skola: en bibliografi.I denna bibliografi sammanställssamtliga svenska forskningspublikationerom jämställdhet och skolafrån perioden 1969 till 2009,totalt 1 438 referenser.SOU 2010:35

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.