Andra Bibliotek

Andra källor till litteratur, projekt m.m.

Andra bibliotek/källor

Arbetslivsinstitutets bibliotek

Arbetslivsinstitutets bibliotek Arbetslivsbiblioteket som är ett nationellt expertbibliotek för arbetsliv och arbetsmiljö finns numera på Stockholms universitetsbibliotek.

Arbetsmiljöupplysningen n     

Arbetsmiljöupplysningen har samlat information, artiklar m.m. om arbetsmiljö, bland annat om jämställdhet, mångfald, diskriminering m.m.

DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet

DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 28 lärosäten. DiVA började utvecklas år 2000 av EPC vid Uppsala universitetsbibliotek. Idag sker den tekniska utvecklingen av EPC i samråd med övriga medverkande lärosäten. DiVA-samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner både i Sverige och utomlands. Har du frågor om enskilda publikationer, kontakta det lärosäte där publikationen är producerad.

Databasen GENA

I GENA kan du söka referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Databasen JÄMDA

I databasen får man tips på litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet och ska vara en hjälp för jämställdhetsarbetare, praktiker och konsulter inom organisationer och myndigheter, forskare och studenter som söker information och översikter om jämställdhetsforskning, jämställdhetsforskare och tillämpad genusforskning.
I Jämda finner man hänvisningar till eller länkar till statliga utredningar, doktorsavhandlingar, rapporter, lagar, handböcker m.m. i fulltext.

Mångkulturellt centrum i Botkyrka
Har ett omfattande bibliotek med integrationsrelaterad litteratur.

OLIKA

Bokförlag, väljer bort förminskande stereotyper och erbjuder en mångfald av
förebilder. De skildrar samtiden så färgrik, inspirerande, busig och fantasifull som den är
och väljer böcker efter filosofin: OLIKA barn - lika värde. De ger främst ut skönlitteratur för
åldern 0 - 15 år. Bilderböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker. Vi har också vuxenböcker,
verktygsböcker och handledningar. 

Rosenlarv

Rosenlarv är ett feministiskt förlag. De gör gällande att upptäcker storheter och återutger
böcker som borde ha blivit klassiker, att många författarskap har skuffats undan ur
litteraturhistorien, trots hög kvalitet och samtida popularitet. De ger ut böcker som de själva
vill läsa och räddar dem ur glömska och biblioteksmagasin.

Uppsatser.se