Tema Genus, Linköpings universitet

Tema Genus är en tvärvetenskaplig enhet vid Institutionen för tema, Linköpings universitet. På tema Genus bedrivs forskning och forskarutbildning och sedan 2009 erbjuder tema Genus också grundutbildning i genusvetenskap. Forskning, forskarutbildning och forskarkurser inom tema Genus sätter fokus på betydelsen av genus i kultur, samhälle, ekonomi, teknologi och vetenskap med utgångspunkt i disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv.