Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS), Örebro Universitet

CFS är en mångvetenskaplig forsknings- och forskarutbildningsmiljö där tretton seniorforskare (varav tre professorer och två docenter) och tio doktorander samverkar inom ramen för ett forskningsprogram, "Könsrelationernas politik och historia". Forskningsmiljön har sin kärna och kontinuitet i ämnet genusvetenskap.