IMER Malmö Högskola

Malmö högskola, IMER, är ett brett forskningsfält som handlar om internationella migrationsprocessers orsaker och effekter och migrationsrelaterade inkluderings- och exkluderingsprocesser i samhället.