Mångkulturellt centrum Botkyrka

Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. Forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt.