Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

Regeringens proposition 1997/98:16
Sverige, framtiden och mångfalden- från invandrarpolitiktill integrationspolitik
Regeringens proposition 1997/98:177
Ny lag om åtgärdermot etnisk diskrimineringi arbetslivet
Bilaga 6 till Långtidsutredningen 1999, Finansdepartementet, Stockholm, 1999
Är arbetsmarknadenöppen för alla?
Näringsdepartementet Ds 2000:69
Alla lika olika- mångfald i arbetslivet
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 1Den svenska befolkningenoch arbetskraften 2015
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 2Personaluthyrningsföretag- en bro till arbetsmarknaden?
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 3Invandrare på den svenskaarbetsmarknaden- vistelsetidens betydelse
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 4Akademiker medfunktionshinderpå arbetsmarkanden
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 5Metoder och aktiviteteri svenskt mångfaldsarbete
SFS nr: 2003:307
Lag (2003:307) omförbud mot diskriminering