propositioner/svenskt: 1%

Regeringens proposition 1997/98:16
Sverige, framtiden och mångfalden- från invandrarpolitiktill integrationspolitik
Regeringens proposition 1997/98:177
Ny lag om åtgärdermot etnisk diskrimineringi arbetslivet