propositioner/svenskt: 1%

Näringsdepartementet Ds 2000:69
Alla lika olika- mångfald i arbetslivet
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 1Den svenska befolkningenoch arbetskraften 2015
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 2Personaluthyrningsföretag- en bro till arbetsmarknaden?
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 3Invandrare på den svenskaarbetsmarknaden- vistelsetidens betydelse
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 4Akademiker medfunktionshinderpå arbetsmarkanden
Näringsdepartementet Ds 2000:69
expertbilaga 5Metoder och aktiviteteri svenskt mångfaldsarbete