propositioner/svenskt: 1%

SOU 2005:66,Stockholm, 2005.Red. Åström, G.
Makt att forma samhälletoch sitt eget liv – jämställdhetspolitikenmot nya mål.
SOU 2005:56,Stockholm, 2005.Lappalainen, P.,
Det blågula glashuset- strukturell diskriminering i Sverige