propositioner/svenskt: 1%

SOU 2006:60Stockholm, Fritzes, 2006.Red. Neergaard, A.
På tröskeln till lönearbete: Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund.
SOU 2006:59Stockholm, Fritzes, 2006.Red. de los Reyes, P.
Arbetslivets(o)synliga murar.
SOU 2006:79,Stockholm, 2006.Red. Kamali, M.
Integrationens svarta bok. Slutbetänkande avUtredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.