propositioner/svenskt: 1%

SOU 2007:15,Stockholm 2007.
Jämställd medborgarservice– goda råd om jämställdhetsintegrering.En idébok för cheferoch strateger.
SOU 2007:15,Stockholm 2007.
Jämstöds praktika– metodbok för jämställdhetsintegrering.