propositioner/svenskt: 1%

Skr. 2008/09:198,Stockholm, Fritzes, 2008.
En jämställd arbetsmarknad– regeringens strategiför jämställdhet på arbetsmarknadenoch i näringslivet.
Prop. 2007/08:95,Stockholm, 2008.
Ett starkare skydd mot diskriminering.