Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

Prop. 2007/08:95,Stockholm, 2008.
Ett starkare skydd mot diskriminering.
Skr. 2009/10:234,Stockholm, Fritzes, 2009.
Redovisning av densärskilda jämställdhetssatsningen.
SOU 2010:70,Stockholm,Fritzes, 2010.
Ny struktur för skyddav mänskliga rättigheter,
SOU 2010:60,Stockholm, Fritzes, 2010.
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.
Ds 2010:20.Stockholm,Fritzes 2010.
Bortom fagert tal- om bristande tillgänglighetsom diskriminering,
SOU 2010:55.Stockholm,Fritzes 2010.
Romers rätt- en strategi för Romer i Sverige.
SOU 2010:35,Stokcholm, Fritzes, 2010.
Svensk forskningom jämställdhet och skola: en bibliografi.
Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010: 83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan
Delegationen för jämställdhet i högskolan
SOU 2011:1 Svart på vitt — om jämställdhet i akademin